Zebranie członków ZOR RP w okręgu kujawsko-pomorskim

Zgodnie z uchwałą ZG ZORRP z 23 kwietnia br. w okręgu kujawsko-pomorskim zakończono 9 czerwca akcję sprawozdawczo-wyborczą ogólnym zebraniem członków. Po spotkaniu koleżeńskim w „Izbie Pamięci Marszałka”, która znajduje się w Klubie Osiedlowym ARKA w Bydgoszczy, członkowie Związku zasiedli w sali posiedzeń, by rozliczyć się ze swojego działania w kadencji Dowiedz się więcej…

56 posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego

Zgodnie z planem 23 kwietnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego. Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz przedstawił stan przygotowań do uroczystości centralnych związanych z Jubileuszem 95.lecia ZORRP. Zarząd przyjął swoją uchwałą realizację tych uroczystości na Dowiedz się więcej…

20 rocznica nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. por. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Krasińskiego w Chotomowie świętowała 20-lecie nadania sztandaru. Jubileusz miał wyjątkowo uroczysty charakter. Młodzież szkolna przygotowała bardzo bogaty program artystyczny nawiązujący do tradycji patriotycznych historii szkoły. Wystąpiła orkiestra OSP w Chotomowie, zespół muzyczny szkoły oraz soliści. Uroczystość zgromadziła liczną grupę Dowiedz się więcej…

Obchody „Święta Wojsk Inżynieryjnych” Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

14 kwietnia na zaproszenie dowództwa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w obchodach „Święta Wojsk Inżynieryjnych” DGRSZ. Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej w intencji żołnierzy-saperów, po której nastąpiło odczytanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wiązanek Dowiedz się więcej…

101 urodziny Pana mjr w st. spocz. Stanisława Sierawskiego – Honorowego Członka Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

12 kwietnia w Urzędzie Gminy Jabłonna miało miejsce uroczyste spotkanie poświęcone Panu majorowi Stanisławowi Sierawskiemu, Honorowemu Członkowi Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 12 kwietnia 2016 r. obchodził swoje 101. urodziny. Dostojny Jubilat 21 marca 1937 r został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w Dowiedz się więcej…

Święto Szkoły

W ramach współpracy, w dniu 8 kwietnia br. na zaproszenie, nasi oficerowie na czele z wiceprezesem Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni Kol. Kmdrem Danielem Malanowskim uczestniczyli w Święcie zaprzyjaźnionej z nami Szkole w Strzebielinie Osiedlu. Prezes Okręgu Ryszard Woliński