Prezes Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ppłk rez. mgr inż. Radosław Pierz

Wiceprezesi Zarządu Krajowego:

 • płk  w st. spocz. dr inż. Marek Moliński
 • ppłk  w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak
 • kpt. w st. spocz. mgr Sławomir Łazor
 • Maciej Myczka

Sekretarz Zarządu Krajowego:

ppor. dr Andrzej Kurowski

Skarbnik Zarządu Krajowego:

mgr Ryszard Truszkowski

Pozostali członkowie Zarządu Krajowego:

 • Andrzejewski Eugeniusz
 • Andrzejewski Przemysław
 • Borecki Józef
 • Daleczko Władysław
 • Kaczmarek Rozalia
 • Kotarski Zbigniew
 • Łoziński Artur
 • Mencel Ernest
 • Misiak Roman
 • Ratajczak Roman
 • Siebert Mariusz
 • Taborski Jacek
 • Wallas Tadeusz

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Światłowski Wiesław – Przewodniczący
 • Burczyk Paweł
 • Klim Jacek

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 • Szwed Robert – Przewodniczący
 • Nochowicz Mirosław
 • Kuświk Mirosław