26 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W trakcie Zjazdu wybrano władze Związku.

Prezesem Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

został płk Stanisław Tomaszkiewicz

Wiceprezesami Zarządu Krajowego zostali:

 • ppłk dr inż. Leszek Bujak
 • kpt. mgr Sławomir Łazor
 • dr inż. Tadeusz Nowacki
 • Maciej Myczka
 • płk dr inż. Wiesław Światłowski

Sekretarzem Zarządu Krajowego został

ppor. dr Andrzej Kurowski

Skarbnikiem Zarządu Krajowego został

mgr Ryszard Truszkowski

Pozostali członkowie Zarządu Krajowego:

 • Andrzejewski Eugeniusz
 • Borecki Józef
 • Kucharski Gerard
 • Faber Stanisław
 • Karwat Janusz
 • Kijas Artur
 • Kotarski Zbigniew
 • Łoziński Artur
 • Mieczkowski Ireneusz
 • Misiak Roman
 • Moliński Marek
 • Osada Marian
 • Piasny Aleksander
 • Piątek Zbigniew
 • Prief Leszek
 • Pudelski Waldemar
 • Ratajczak Roman
 • Rzeźnik Aleksander
 • Siebert Mariusz
 • Sternik Zenon
 • Stypiński Zygmunt
 • Wallas Tadeusz
 • Wieczorkowski Jacek
 • Woliński Ryszard

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Burczyk Paweł – przewodniczący
 • Jakubczak Grzegorz
 • Klim Jacek
 • Kościński Henryk
 • Stachowiak Bogdan

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali:

 • Franczyk Antoni – przewodniczący
 • Kubczak Piotr
 • Łopatto Marek
 • Szepielak Kazimierz
 • Szwed Robert