INFORMACJA

dla członków i sympatyków Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Poszczególne okręgi i Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, współpracują z instytucjami i jednostkami wojskowymi w oparciu o Decyzję Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

(Dz. Urz. MON z 2020 r. Nr 194)