Poznań, dnia 2 października 2019 r.

 

 

INFORMACJA

dla członków i sympatyków Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Poszczególne okręgi i Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, współpracują z instytucjami i jednostkami wojskowymi w oparciu o Decyzję Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

(Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r.)

 

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz