ZARZĄD GŁÓWNY

61-716 Poznań,
ul. Kościuszki 92/98
Tel. kom. 0 605 081 545,
                 0 519 511 853

Konto bankowe:
PKO BP I O/Poznań
46 1020 4027 0000 1102 0354 8492

NIP: 778-13-36-430

Regon: 632002834

Numer KRS: 0000081647

email: biuro@zorrp.pl