Bóg - Honor - Ojczyzna

ZOR RP im. Józefa Piłsudskiego

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Poznań, dnia 17 sierpnia 2021r.    Prezesi Okręgów  oraz Prezydium  Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego w dn.28.08.2021r o godz.11.00…
2021_Pow_War_1

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

1 sierpnia na terenie powiatu legionowskiego odbywały się uroczystości w celu upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym punktem obchodów było oddanie hołdu powstańcom podczas…