Bóg - Honor - Ojczyzna

Marian OsadaBK

NEKROLOG

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22.04.2022 r. zmarł mjr w st. spocz. Mariana Osady – wieloletni członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.…