Bóg - Honor - Ojczyzna

Syberia_Mazowsze_6

Z SYBERII NA MAZOWSZE

Delegacja Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystości otwarcia domu marszałka, w którym w latach 1890 – 92 przebywał podczas zesłania na Syberii…