Spotkanie z Prymasem

W dniu 21.01.2020 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod przewodnictwem Prezesa Związku plk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza spotkała się z Prymasem Polski Abp Wojciechem Polakiem. Spotkanie odbyło się na terenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w Gnieźnie. Celem spotkania było przedstawienie historii oraz obecnej działalności Związku Oficerów Więcej…

Warszawskie uroczystości rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych 28 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone 101  rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. W kościele O. Dominikanów. Piękne patriotyczne słowo wygłosił o. Stanisław Tasiemski. Po Mszy delegacje udały się na Plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły główne uroczystości i  Więcej…

Apel Jasnogórski w intencji Powstańców Wielkopolskich w 101 rocznicę zwycięskiego powstania

W dniu 20.12.2019 roku Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości O. Prof. Eustachy Rakoczy ZP wraz z Jasnogórskim Korpusem Oficerskim poprowadził patriotyczny Apel z okazji 101 rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W Apelu uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP, którzy zaprezentowali historyczny sztandar Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna. W skład pocztu w umundurowaniu Armii Więcej…

Uroczysty pochówek prochów płk. Wincentego Wierzejewskiego

W dniu 18.12.2019 w Poznaniu odbyła się patriotyczno – religijna uroczystość pochówku prochów płk Wincentego Wierzejewskiego oraz jego małżonki Winifred Mary Wierzejewskiej, których szczątki spoczywały dotychczas na cmentarzu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Płk Wincenty Wierzejewski, wybitny powstaniec wielkopolski, współtwórca wielkopolskiego skautingu, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, po latach Więcej…

Spotkania opłatkowe członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego  

Tradycyjnie jak każdego roku członkowie okręgu mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych. Rozpoczęliśmy od spotkania okręgowego w dniu 7 grudnia, które odbyło się w restauracji miejskiego ratusza w Legionowie. Oprócz licznie przybyłych członków nie zabrakło zaproszonych gości m.in. prezydenta miasta Legionowo pana Romana Smogorzewskiego, pełnomocnika Więcej…

ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na spotkaniu opłatkowym Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

W dniu 14 grudnia, płk rez. Józef Borecki i ppłk rez. Zbigniew Kotarski członkowie naszego Związku na zaproszenie Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i Sióstr Niepokalanek z Szymanowa uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. W spotkaniu udział wzięli delegaci Stowarzyszeń Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Wrocławia, Sochaczewa, Kozienic, Więcej…