W dniu 7 czerwca 2024 r. 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej obchodził 12. rocznicę powołania dywizjonu, kultywując tym tradycje 7 dr OP, 62 dr OP i 60 dr OP. Po podniesieniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i odegraniu Hymnu Państwowego dowódca 32.dr OP ppłk Artur Borowiec powitał przybyłych na uroczystość, dowódcę 3 WBR OP pana gen. bryg. Sławomira KOJŁO, przybyłych gości, między innymi byłych dowódców dywizjonów, przedstawicieli władz samorządowych miasta, powiatu i gmin, delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i zakładów pracy.

Po odczytaniu decyzji i rozkazów o wyróżnieniach nastąpił moment wręczenia nominacji na kolejny stopień wojskowy oraz wręczenia Odznaki Pamiątkowej dywizjonu i innych wyróżnień za nienaganną postawę żołnierską oraz długoletnią wzorową służbę wojskową.

Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP reprezentowała 8 osobowa delegacja z prezesem Zarządu Okręgu płk w st. spocz. Józefem Boreckim. Na wniosek Zarządu Okręgu, Zarząd Krajowy ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego za długoletnią i owocną współpracę wyróżnił medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego dowódcę dywizjonu oraz szefa sztabu dywizjonu. Medale wyróżnionym oficerom wręczył prezes Zarządu Okręgu płk w st. spocz. Józef Borecki. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową pododdziałów, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra garnizonowa z Radomia. Po uroczystej zbiórce dowódca dywizjonu zaprosił uczestników uroczystości na wspólny poczęstunek.

J.B