W dniu 1 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru Szkole Podoficerskiej „Sonda” w Zegrzu. Wręczenie Sztandaru poprzedzone zostało uroczystą Mszą Św. w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Wiesław Lechowicz.

Po Mszy Św. na Placu Apelowym Centrum Szkolenia, Komendant Szkoły przyjął Sztandar z rąk Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Przyjęcie Sztandaru jest symbolem honoru, tradycji, jedności, a dla żołnierza wierności, odwagi i gotowości do poświęceń.

W uroczystości uczestniczyły władze centralne, lokalne, wojskowe, rodziny żołnierzy pełniących służbę. Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Związku ppłk w st. spocz. Marian Wasilewski.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej „Sonda” st. chor. sztab. Piotr Pechta dokonał wyróżnień wielu osób. Wśród wyróżnionych miniaturę Sztandaru Wojskowego w dowód wdzięczności i uznania otrzymał ppłk Marian Wasilewski.

Uroczystość kończąca się defiladą wojskową, przebiegała w miłej i uroczystej atmosferze.

J.B