ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gdynia na STRZEBIELIŃSKIEJ WIGILII

W środę delegacja naszego ZOR-u wzięła udział w WIGILII zorganizowanej przez zaprzyjaźnioną z nami placówkę oświatową – Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu. Naszą organizację reprezentowali: Ryszard Woliński, Henryk Kościński i Tadeusz Pawłowski. To był bardzo miły wieczór …na koniec występów dzieci, odczytaniu przez Proboszcza słów z Pisma Świętego Czytaj dalej…

Członkowie wolsztyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Apelu Jasnogórskim

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się w intencji ofiar i sprawców stanu wojennego. Z okazji zbliżającej się 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 wystawiany był pierwszy sztandar Powstania z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Sztandar został wypożyczony z Muzeum Początków Państwa Polskiego Czytaj dalej…

Spotkanie opłatkowe Mazowieckiego ZOR RP

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki. Spotkanie było okazją Czytaj dalej…