Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki. Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji członkowskich dla nowo przyjętych członków Związku.

Wręczono również medale związkowe oraz krzyże okolicznościowe. Srebrnym medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczony został wójt gminy Jabłonna pan Jarosław Chodorski. Wręczono również krzyże oraz medale okolicznościowe dla wyróżniających się w działalności związkowej członków. Po wspólnej modlitwie, podzieleniu się opłatkiem oraz złożeniu sobie wzajemnych życzeń, zasiedliliśmy do stołu by spożywać smaczne tradycyjne wigilijne potrawy, które wszystkim bardzo smakowały. Członkowie Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli również w spotkaniach opłatkowych m.in.: w 2. pułku saperów w Kazuniu, 32. dr OP w Olszewnicy, starostwie powiatowym w Legionowie, Szkole Podstawowej i OSP w Chotomowie oraz urzędzie miasta Legionowo.

J.B

« z 11 »
Kategorie: Spotkania