W sobotę, 25 lutego 2023 roku, w Kinie Astra w Obornikach Śląskich, odbyło się uroczyste zebranie wszystkich członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentujących Okręg Dolnośląski. Na to zebranie przyjechał z Poznania Prezes ZORRP ppłk mgr Radosław Pierz, Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego i członek Zarządu Krejowego ZORRP Ernest Mencel oraz z Gdyni – ze sztandarem Związku – Pełnomocnik do tworzenia Okręgów na terenie całej Polski kmdr por. MW i jednocześnie płk dypl. WP mgr Jerzy Nowakowski. Przybyły zaproszone panie: Pani Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Halina Muszak, Pani Dorota Śmiała i z Gdyni przyjechała Pani Barbara Wojciechowska, która razem z należącymi do nas kolegami, którzy jeszcze nie mieli legitymacji, otrzymała ją z rąk Prezesa. Podziękowania za dotychczasową działalność otrzymały trzy osoby: Pani Dyrektor Halina Muszak za ogromną pomoc i życzliwość podczas organizowania naszych spotkań, udostępnianie pomieszczeń i wspieranie naszych działań, oraz Panowie por. rez. mgr Paweł Misiorek i wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego (opiekujący się naszym Okręgiem od samego początku) Pan Ernest Mencel. Pan Paweł Misiorek działał niezwykle aktywnie na terenie Obornik Śląskich przy organizowaniu spotkań, uroczystości, akcji (również ich sponsorowaniu) jak i reklamowaniu naszego Związku, natomiast Pan Ernest Mencel wspierał nas formalnie opiekując się naszym Okręgiem i przyjeżdżając na każde nasze zebranie, pomagając rozwiązywać formalne problemy oraz m. in. wręczając legitymacje i odznaki nowym członkom. Bez nich nie moglibyśmy mieć już ponad 20 członków.
Po wręczeniu legitymacji nastąpiło udekorowanie osób, które od paru lat działały bardzo aktywnie i skutecznie w naszym Okręgu Medalem za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego. Otrzymali je: ppor. mgr Przemysław Andrzejewski (członek Zarządu Krajowego), sierż. Ryszard Chwaliński, mjr mgr Jan Henryk Laur, ppor. nawigator mgr Ryszard Lenartowicz, por. mgr Paweł Lucjan Misiorek, ml. insp. Policji Lech Rudnicki. Tym odznaczeniem został też udekorowany ppor. WP i jednocześnie st. asp. SC Władysław Daleczko (członek Zarządu Krajowego).
Postanowiono umożliwić bezpośrednie rozmowy członków naszego Okręgu z Gośćmi, dlatego wszystkie inne, ważne, ale wewnętrzne sprawy, przenieśliśmy na inny termin. Bliższe informacje o władzach Okręgu Dolnośląskiego i o jego działaniach zostaną podane w najbliższym czasie.

Ppor. rez. mgr Władysław Daleczko