Utworzenie Koła nr 10 Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 10.07.2019 r., zgodnie z Decyzją Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 29 czerwca 2019 r. w Poznaniu, powołano KOŁO NR 10 w ramach Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka J. Piłsudskiego Okręgu Wielkopolska. Rejon działania Koła nr 10 obejmuje Województwa: Wielkopolskie, Kujawsko Więcej…

Zwiedzamy Kresy Wschodnie

Członkowie i sympatycy Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego odbyli 4. dniową wycieczkę na Białoruś. Granicę państwową bez większych przeszkód przekroczyliśmy w Kuźnicy Białostockiej. W Brześciu zwiedziliśmy z przewodnikiem Twierdzę Brzeską wraz z zespołem fortyfikacji. Po opuszczeniu Brześcia na jednym z parkingów posililiśmy się przygotowaną w Więcej…

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile  

Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Krajowego płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz powitał przybyłych członków związku, w szczególności gospodarza miejsca obrad Kamila Całka, oraz podziękował staroście pilskiemu za umożliwienie spotkania się na terenie Piły. Prezes Zarządu Krajowego wręczył legitymację członkowską Panu Władysławowi Daleczko, który tym samym stał się członkiem naszego Więcej…

100. urodziny Legionowa

Na początku 1919 r. gen. bryg. Bolesław Roja nadał koszarom Jabłonna nazwę Legionowo. W ten sposób upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich z lat 1914 – 1917 i osadę polową Legionowo, wybudowaną w czasie walk legionistów na Polesiu Wołyńskim 1 1916 r. Nazwa nadana przez gen. Roję stała się ważnym elementem budowania Więcej…

Uroczystości 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie

W dniu 8 maja 2019 roku na Brytyjskim Cmentarzu Wojskowym w Belinie odbyły się uroczystości 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. W uroczystościach na zaproszenie ambasadora RP w Berlinie prof. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego udział wzięła 6 osobowa delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  pod przewodnictwem wiceprezesa –  Więcej…

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Poznań, dnia 4 maja 2019 r. Członkowie Zarządu Krajowego Prezesi Okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydium Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego 29 czerwca 2019 r. o godz. 10ºº w Pile w siedzibie Starostwa Powiatowego, Więcej…