Bóg - Honor - Ojczyzna

Pr_2024_1

Walczymy o pamięć historyczną

Minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP w Wolsztynie 13 maja 2024 r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji, które wprowadzają zmniejszenie zakresu treści wymaganych od uczniów. Kolejny…