Bóg - Honor - Ojczyzna

AJ2022_2

Jasnogórski  Apel

W dniu 27 grudnia w 104 rocznicę wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na Jasnej Górze odbył się uroczysty Apel w intencji Powstańców i ich rodzin. Apel prowadził  Ks. Marcin Nowicki proboszcz parafii…