Na zaproszenie władz Gminy Wieliszew oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej, 3 osobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego Okręg Mazowiecki z prezesem płk w st. spocz. Józefem Boreckim uczestniczyła w otwarciu rozbudowanej nowej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła ps. „Sokół”. Był to dzień bardzo ważny i długo oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Po przywitaniu zaproszonych na uroczystość gości i okolicznościowym przemówieniu nastąpiło uroczyste wspólne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku przez ks. proboszcza miejscowej parafii . Swoją obecnością na otwarciu zaszczycili radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych gminy oraz Wójt Gminy Wieliszew pan Paweł Kownacki. Przybyli również przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego Adama Struzika, pani Magdalena Biernacka i pani Anna Brzezińska. Nie żałowano podziękowań i gratulacji pod adresem wielu osób, które uczestniczyły w tym procesie. Specjalne podziękowanie wyraziły dzieci, przedstawiając bogaty program artystyczny. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem obiektu oraz wspólną kawą i tortem przygotowanym na tą okazję.

J.B