W dniu 26.06.2024 r. podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Pani Marii Magdalenie Tomiak Chudy – Złotego Medalu Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wraz z okolicznościowy dyplomem wręczyli: ppłk Radosław Pierz – Prezes Zarządu Krajowego ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Maciej Myczka – wiceprezes. W uroczystości udział wzięła także Pani Rozalia Kaczmarek – członek Zarządu Krajowego, która tę uroczystość uwieczniła na zdjęciach. Pan Dominik Tomiak – Burmistrz Wolsztyna wraz z Panem Michałem Maruszewskim -Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli odznaczonej list gratulacyjny i bukiet kwiatów od wolsztyńskiego samorządu.

Zdjęcia Rozalia Kaczmarek