Święto 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Tegoroczne święto było wielowymiarowe m. in. kultywowanie tradycji i pamięci o 17 Pułku Ułanów Wlkp., promocję służby wojskowej (w ramach Dobrowolnej Ochotniczej Służby Zasadniczej, służby w jednostkach WOT – 125 Batalionie Lekkiej Piechoty) oraz szkolenie wojskowe dla słuchaczy Szkoły Legii Akademickiej i kadetów Oddziałów Przysposobienia Wojskowego szkół klas mundurowych ziemi leszczyńskiej.

ppłk rez. dr Jacek Taborski
Prezes Opolskiego ZOR RP im. 17 PUW

.