W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia na Jasnej Górze podczas Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się w intencji ofiar i sprawców stanu wojennego. Z okazji zbliżającej się 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 wystawiany był pierwszy sztandar Powstania z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Sztandar został wypożyczony z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zaszczyt prezentowania historycznego sztandaru przypadł w udziale naszej delegacji w historycznych mundurach Powstańców Wielkopolskich w składzie: Robert Szwed, Artur Łoziński i Maciej Myczka.

Zarząd Główny TPPW 1918/19 reprezentował pan Antoni Fornalski, członek Zarządu Głównego i Prezes Koła TPPW w Przemęcie. Wśród 14 prezentowanych sztandarów nie zabrakło Powstańczego sztandaru z Kaszczoru, którego chorążym był Robert Szwed. Modlitwę Apelu Jasnogórskiego prowadził O. Brygadier, Dr Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości. W modlitwie uczestniczyli: Robert Gaweł – Senator RP, Ks. kan. Jan Kasprowicz proboszcz gnieźnieńskiej Katedry oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych powiatu gnieźnieńskiego.

W trakcie spotkania z O. Eustachym Rakoczym i Ks. Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Wacławem Depo członkowie delegacji ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymali piękne albumy autorstwa O. Eustachego Rakoczego: „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”.

« z 11 »