Minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP w Wolsztynie

13 maja 2024 r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji, które wprowadzają zmniejszenie zakresu treści wymaganych od uczniów. Kolejny głos  w tej materii Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – z 12 maja 2024 r.- pozostał bez odpowiedzi. Nowa podstawa programowa, która ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025, jest obecnie w fazie finalizacji przez zespół ekspertów. To co zaproponowano w czasie lutowych prekonsultacji, to pozostało. Zapisana marginalizacja w podstawie tematyki historii Powstania Wielkopolskiego daje poczucie, że tą propozycją rządzi przypadkowość i wybiórczość.
Wolsztyńskie spotkanie – w dniu 1 czerwca 2024 r. – wiceprezesa ZG TPPW dr. Zdzisława Kościańskiego z ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim, skłoniło do refleksji nad historią Powstania Wielkopolskiego. Do zakresu działania ministra od 2019 r. wchodzi, m.in.  monitorowanie problematyki związanej ze sprawami kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego. Stąd liczne były wcześniejsze kontakty ministra w tej sprawie z Wielkopolanami. Spotkanie pod pomnikiem powstańca wielkopolskiego pozwoliło na chwilę do wspólnych wspomnień i podkreślenia, iż od  2021 roku obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, a sama insurekcja nie może być okrojona przez zespół ekspertów MEN opracowujący temat powstania wielkopolskiego.
Powyższe refleksje znalazły się w nagranym przez ministra Wojciecha Kolarskiego wystąpieniu
Kategorie: Aktualności