Spotkanie z kierownictwem BBN

W styczniu 2016 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z delegacją Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem. Członkowie delegacji poinformowali Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Jarosława Borysiewicza o stanie przygotowań do Jubileuszu 95 rocznicy powstania Związku Dowiedz się więcej…