W styczniu 2016 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z delegacją Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem.

Członkowie delegacji poinformowali Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Jarosława Borysiewicza o stanie przygotowań do Jubileuszu 95 rocznicy powstania Związku oraz działalności kół i okręgów w obszarze patriotyczno-obronnego i obywatelskiego wychowania młodego pokolenia.

Ze strony BBN wysłuchano oceny realizacji przez Związek ogólnopolskich konkursów historycznych. Obie strony uznały, iż w tej materii z uwagi na istniejące możliwości i dalsze potrzeby, należy podnieść poprzeczkę w pogłębianiu wiedzy historycznej o Legionach Polskich i Wojsku Polskim.

Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i sympatycznej atmosferze.