Przejęcie tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej

Związek Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego został zaproszony przez komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Pana gen. dyw. dr Mirosława Rozmusa do udziału w uroczystym apelu z okazji przejęcia tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Delegacji ZOR RP im. marszałka Dowiedz się więcej…