Związek Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego został zaproszony przez komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Pana gen. dyw. dr Mirosława Rozmusa do udziału w uroczystym apelu z okazji przejęcia tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Delegacji ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego płk rez. Józef Borecki.

Ceremonia miała szczególny charakter, bowiem uroczystość przejęcia tradycji elitarnego Oddziału „A” Kedywu wpisała się w obchody 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na uroczystość przybyli w imieniu Ministra Obrony Narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz oraz podsekretarz stanu Pan Maciej Jankowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Stanisław Ciechanowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, kombatanci i weterani, żołnierze i pracownicy żandarmerii wojskowej.

Głównymi bohaterami uroczystości byli Stanisław Likiernik p. „Stach” oraz Stanisław Aronson ps. „Rysiek”, którzy decyzją Ministra Obrony Narodowej przekazali dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa na ręce płk Tomasza Połucha dowódcę Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

« z 6 »
Kategorie: Aktualności