Posiedzenie Zarządu Krajowego

Poznań, dnia 17 sierpnia 2021r.    Prezesi Okręgów  oraz Prezydium  Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego w dn.28.08.2021r o godz.11.00 na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Kampus Morasko) ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań. Porządek obrad Dowiedz się więcej…

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

          1 sierpnia na terenie powiatu legionowskiego odbywały się uroczystości w celu upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym punktem obchodów było oddanie hołdu powstańcom podczas godziny „W”. Na terenie całego powiatu, dokładnie o godz. 17.00 rozległ się dźwięk syren.  Delegacja okręgu mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy Dowiedz się więcej…