Posiedzenie Zarządu Krajowego

Poznań, dnia 17 sierpnia 2021r.    Prezesi Okręgów  oraz Prezydium  Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego w dn.28.08.2021r o godz.11.00 na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Kampus Morasko) ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań. Porządek obrad Czytaj dalej…

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

          1 sierpnia na terenie powiatu legionowskiego odbywały się uroczystości w celu upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym punktem obchodów było oddanie hołdu powstańcom podczas godziny „W”. Na terenie całego powiatu, dokładnie o godz. 17.00 rozległ się dźwięk syren.  Delegacja okręgu mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy Czytaj dalej…

AWANS  DO  STOPNIA  PUŁKOWNIKA

Decyzją ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2021 r Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pan ppłk Stanisław Sierawski otrzymał nominację na stopień PUŁKOWNIKA Wojska Polskiego. W dniu 30 lipca br akt nominacji osobiście wręczył płk Stanisławowi Sierawskiemu minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak. W Czytaj dalej…