Poznań, dnia 17 sierpnia 2021r.

 

 Prezesi Okręgów  oraz Prezydium  Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego w dn.28.08.2021r o godz.11.00 na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Kampus Morasko) ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań.

Porządek obrad będzie przedstawiony i poddany pod dyskusje w dniu posiedzenia Zarządu Krajowego.

Prosimy o przybycie !

 

P.O. Prezes Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk rez. dr  Wiesław Światłowski

Kategorie: Spotkania