Decyzją ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2021 r Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pan ppłk Stanisław Sierawski otrzymał nominację na stopień PUŁKOWNIKA Wojska Polskiego. W dniu 30 lipca br akt nominacji osobiście wręczył płk Stanisławowi Sierawskiemu minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak. W uroczystości mianowania pana pułkownika uczestniczył prezes okręgu mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki.

Pan Stanisław Sierawski urodził się w 1915 r., 12 kwietnia ukończył 106. lat. W 1937 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby w 32. Pułku piechoty w Modlinie Twierdzy.  Będąc na stanowisku dowódcy sekcji granatników brał udział w walkach obrony Modlina w 1939 r. Po kapitulacji Modlina dostał się do niewoli, z której został zwolniony 15 października 1939 r.

Podczas Powstania Warszawskiego pełnił służbę na terenie Rejonu I AK Legionowo.

Szanowny Panie pułkowniku proszę przyjąć serdeczne gratulacje od Zarządu Krajowego oraz wszystkich członków ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego.