1 sierpnia na terenie powiatu legionowskiego odbywały się uroczystości w celu upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kulminacyjnym punktem obchodów było oddanie hołdu powstańcom podczas godziny „W”. Na terenie całego powiatu, dokładnie o godz. 17.00 rozległ się dźwięk syren.  Delegacja okręgu mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła na terenie powiatu w dwóch miejscach obchodu uroczystości.  Rano o godz. 10.00 uczestniczyliśmy  w uroczystości przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy
3 Kompanii 1 Batalionu 1 Rejonu „Marinowo – Brzozów”, znajdującym się na granicy Legionowa z Chotomowem, miejscu w którym zginął w walce z okupantem dowódca
3 kompanii por. Stefan Krasiński ps „Kacper”.

Drugie miejsce, to skwer ppor. Alfy i ppor. Skiby w Jabłonnie przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego i Mieszkańców Jabłonny. Dokładnie    o godz. 17.00 nastąpiła cisza, rozległ się dźwięk syren i klaksonów samochodów. Po okolicznych przemówieniach
i odczytaniu apelu pamięci nastąpiło złożenie przez przybyłe delegacje wiązanek kwiatów pod pomnikiem, oddając tym samym hołd uczestnikom niepodległościowego zrywu.