ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystościach 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie

W dniu 28 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości był pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uroczystości zainaugurowała msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele oo. Dominikanów odprawiona przez ojca Stanisława Tasiemskiego. Główne uroczystości, z udziałem Prezydenta RP Dowiedz się więcej…

Spotkanie opłatkowe Mazowieckiego ZOR RP

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych. W dniu 17 grudnia na zaproszenie dowódcy 2 mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adama Przygody uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym z żołnierzami i pracownikami pułku. Związek reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu oraz Dowiedz się więcej…

25-lecie powrotu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP do Ojczyzny

Na zaproszenie Komitetu Społecznego, na czele którego stanęła córka generała Władysława Andersa Anna Maria Anders, delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach 25-lecia powrotu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP do Ojczyzny. Uroczystość upamiętniała również zakończenie misji Prezydentów Rzeczypospolitej na emigracji. Na uroczystościach obecna była Dowiedz się więcej…

Zebranie ZOR RP w Gdyni

W dniu 12.12.2015 r. odbyło się kolejne zebranie, tym razem bardziej uroczyste, bo opłatkowe Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni. W czasie spotkania przyjęto w nasze szeregi dwóch nowych członków, kilku kolegów uhonorowano odznaczeniami i dyplomami jubileuszowymi oraz okolicznościowymi. Dokonano wyboru nowego skarbnika Koła Dowiedz się więcej…

Spotkanie z dr Włodzimierzem Kwaśniewiczem

W dniu 8.12.2015 roku w gościnnej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował spotkanie z wybitnym twórcą Włodzimierzem Kwaśniewiczem – doktorem nauk historycznych, historykiem, znawcą broni, muzealnikiem, wykładowcą akademickim, publicystą, biegłym sądowym z zakresu historii sztuki i pisarzem. Pretekstem do spotkania była Dowiedz się więcej…

Uroczystość wręczenia wyróżnień dla osób pielęgnujących i propagujących wiedzę i tradycję o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

W dniu 7.12.2015 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się kolejna uroczystość zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W trakcie tej uroczystości uhonorowani zostali także członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: płk Stanisława Tomaszkiewicza – Prezesa ZG, Krzysztofa Dobrowolskiego, Zbigniewa Helińskiego Dowiedz się więcej…

ZOR z wizytą w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

W dniu 4 grudnia 2015 roku członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzili lekcje pierwszej pomocy przedmedycznej w gościnnym przedszkolu. Dzieci poznawały zawartość apteczek pierwszej pomocy, numery alarmowe i uczyły się zgłaszania meldunków o wypadkach do służb ratowniczych. Poznawały zasady resuscytacji krążeniowo- oddechowej i same używały defibrylatora. Dowiedz się więcej…