Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych. W dniu 17 grudnia na zaproszenie dowódcy 2 mazowieckiego pułku saperów płk dypl. Adama Przygody uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym z żołnierzami i pracownikami pułku. Związek reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu oraz mjr rez. Grzegorz Sokołowski, członek zarządu. W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk Józef Borecki. Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji członkowskich dla pięciu nowych członków Związku.

Wręczono również medale związkowe oraz krzyże okolicznościowe. Złotym medalem Za Zasługi dla ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczeni zostali: mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski, 100 letni członek honorowy Związku oraz ks. płk Zenon Pawelak proboszcz parafii wojskowej w Legionowie. Wręczono również 6 srebrnych medali oraz 3 krzyże okolicznościowe dla wyróżniających się w działalności związkowej członków.

Po wspólnej modlitwie, poświęceniu opłatków i pokarmu przez ks. płk Zenona Pawelaka zebrani składali sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach i podzieleniu się opłatkiem zgromadzeni zasiedli do wspólnego stołu by spożywać smaczne tradycyjne wigilijne potrawy, które wszystkim bardzo smakowały. Członkowie Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli również w spotkaniach opłatkowych m.in.: w 32. dr OP w Olszewnicy, w starostwie powiatowym w Legionowie, w OSP w Chotomowie oraz urzędzie miasta Legionowo.

J.B

« z 16 »
Kategorie: Aktualności