Piknik Czołgisty w Drzonowie

16 czerwca 2024 r. członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP brali udział w Pikniku Czołgisty w Drzonowie. W drodze do Drzonowa, odwiedzili wolsztyński cmentarz. Zapalili znicz na grobie i oddali hołd panu porucznikowi Stanisławowi Przybyle – żołnierzowi I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. W Drzonowie członkowie ZOR RP zorganizowali wystawę prezentując pamiątki po Dowiedz się więcej…

Promocja WP oraz Święto Pułkowe 17 PUW w Lesznie /10.05.2024/

Święto 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Tegoroczne święto było wielowymiarowe m. in. kultywowanie tradycji i pamięci o 17 Pułku Ułanów Wlkp., promocję służby wojskowej (w ramach Dobrowolnej Ochotniczej Służby Zasadniczej, służby w jednostkach WOT – 125 Batalionie Lekkiej Piechoty) oraz szkolenie wojskowe dla słuchaczy Szkoły Legii Akademickiej i kadetów Oddziałów Przysposobienia Dowiedz się więcej…

Walczymy o pamięć historyczną

Minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP w Wolsztynie 13 maja 2024 r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji, które wprowadzają zmniejszenie zakresu treści wymaganych od uczniów. Kolejny głos  w tej materii Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – z 12 maja 2024 r.- pozostał bez odpowiedzi. Nowa podstawa programowa, która Dowiedz się więcej…

Wolsztyńskie koło ZOR RP – Grudziądz 29.05.2024

Aleja Kawalerzystów 18 Pułku Ułanów Pomorskich W dniu 29 maja 2024 roku na zaproszenie Klubu Kawaleryjskiego 18 Pułku Ułanów Pomorskich delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestniczyła w podniosłej uroczystości odsłonięcia Alei Bohaterów 18 Pułku Ułanów Pomorskich poległych i zamordowanych podczas II Wojny Światowej. Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Dowiedz się więcej…