Aleja Kawalerzystów 18 Pułku Ułanów Pomorskich
W dniu 29 maja 2024 roku na zaproszenie Klubu Kawaleryjskiego 18 Pułku Ułanów Pomorskich delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestniczyła w podniosłej uroczystości odsłonięcia Alei Bohaterów 18 Pułku Ułanów Pomorskich poległych i zamordowanych podczas II Wojny Światowej.
Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Garnizonowym Dolnym w Grudziądzu.
W uroczystości udział wzięli między innymi: Przedstawiciele Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody, Marszałka i Prezydenta Grudziądza. Licznie przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego wraz z Kompanią Honorową. Byli także przedstawiciele rodzin żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich, harcerze i uczniowie grudziądzkich szkół.
Zdjęcia Rozalia Kaczmarek

.