Szlakiem Bitwy Niemeńskiej

Podobnie jak rok temu w ramach akcji „Pomoc Polakom na Litwie”, w tym roku delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Okręg Miasta Stołecznego Warszawa), przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej ( nieodpłatne użyczenie przez Ministra Obrony Narodowej autokaru), Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz prywatnych darczyńców, Dowiedz się więcej…

ZOR RP na uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof

Oficerowie – Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, mają wszelkiego rodzaju zainteresowania i przynależności. Tym razem w dniu 9.10.2016 r. jako członkowie Bractwa Liderów uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof, na terenie Muzeum w Stutthofie. Opracowanie Dowiedz się więcej…