Oficerowie – Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, mają wszelkiego rodzaju zainteresowania i przynależności. Tym razem w dniu 9.10.2016 r. jako członkowie Bractwa Liderów uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof, na terenie Muzeum w Stutthofie.

Opracowanie
Ryszard Woliński

Zdjęcia
Wisław Leszczyński

« z 10 »