Uroczystości odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych

W środę 25 maja br. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych. Pomnik powstał z inicjatywy Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego. Sfinansowano go ze środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Na ten cel złożyło się ponad setka przedsiębiorców i osób prywatnych. Gośćmi honorowymi uroczystości byli gen. bryg. Jan Podhorski „Zygzak” i pani Dowiedz się więcej…

Błękitne berety z misją

Międzynarodowe spotkanie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (AISP/SPIA z siedzibą w Lyonie) odbyło się w niedzielę, 22 maja na Jasnej Górze. Obydwie organizacje pod błękitną flagą ONZ pełniły misje pokojowe w wielu zakątkach na całym świecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Francji, USA, Norwegii, Czech, Dowiedz się więcej…

Szlakiem Drugiego Korpusu – obchody 72 rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino

W dniach od 14 maja do 21 maja pięcioosobowa delegacja naszego Związku z Koła w Wolsztynie we współpracy z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego  panią Anną Marią Anders oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierowanym przez pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, wzięła udział w uroczystościach Dowiedz się więcej…

Powstało koło nr 8 ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

Koło nr 8 w Poznaniu uformowane zostało w związku z bardzo wyraźnie zarysowaną inicjatywą mającą na celu aktywizację członków, a także struktur ZOR RP w kierunku podejmowania konkretnych, bezpośrednich działań mających na celu kultywowanie postaw wspierających obronność naszego kraju, poprzez aktywne podtrzymanie wcześniej nabytych umiejętności w zakresie przygotowania wojskowego, nabywania Dowiedz się więcej…

95 lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W Okręgu Kujawsko-Pomorskim 95 lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzono uroczyście 12 maja 2016 roku. W auli Klubu LOGISTYK 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy zebrali się członkowie Związku i zaproszeni goście, m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy – Anna Mackiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy – Jan Szopiński, Pełnomocnika Dowiedz się więcej…

Trójmiejskie uroczystości

Nasi oficerowie niezwykle aktywnie i patriotycznie spędzili pierwsze dni majowe uczestnicząc w trójmiejskich uroczystościach /Gdańska, Sopotu, Gdyni i Kosakowa/: 2 maja, w Dniu Symboli Narodowych i Flagi Państwowej oraz wieczorem w Gdyńskich Nieszporach Patriotycznych. 3 maja, w uroczystościach związanych z 225. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 8 maja, w uroczystościach Dowiedz się więcej…