W środę 25 maja br. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych. Pomnik powstał z inicjatywy Wolsztyńskiego Bloku Wyborczego. Sfinansowano go ze środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Na ten cel złożyło się ponad setka przedsiębiorców i osób prywatnych. Gośćmi honorowymi uroczystości byli gen. bryg. Jan Podhorski „Zygzak” i pani Salomea Woś. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. Była to uroczystość podniosła i patriotyczna. Wystąpili między innymi dr Rafał Reczek – dyrektor IPN z Poznania oraz dr Zdzisław Kościański przewodniczący głównej komisji historycznej ZG TPPW 1918/1919. W uroczystościach nie mogło zabraknąć członków wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: ppor.ppor. Roberta Szweda, Zbigniewa Helińskiego i Macieja Myczki, którzy weszli w skład Pocztu Sztandarowego ZG. Poczet sztandarowy AK Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Obwód Wolsztyn utworzyli; Łukasz Myczka, Dominik Sroka i Miłosz Słowiński. Ogółem w uroczystości udział wzięło 12 członków naszego Koła.

« z 9 »