Informacja

28 lutego 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obradował Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W obradach wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Kuratoriów Oświaty, wyższego szkolnictwa wojskowego. Na zakończenie obrad Zarząd Główny Związku przyjął uchwałę w sprawie: Uczczenia Dowiedz się więcej…

Przekazanie obowiązków Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

22 stycznia 2015 r. w obecności Wiceminister Obrony Narodowej odbyło się przekazanie obowiązków Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obowiązki przekazał kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, komandorowi prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Szubrychtowi. W uroczystości brali udział Prezes Okręgu Pomorskiego ZOR RP wraz z Sekretarzem. Prezes Zarządu Głównego Dowiedz się więcej…

10 lecie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

W dniu 10 stycznia 2015 roku na zaproszenie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” w uroczystościach 10 lecia powstania ”Radosława” udział wzięła delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk Józef Borecki – prezes Okręgu Mazowieckiego, Cecylia Longier, oraz ppor. Maciej Myczka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Dowiedz się więcej…