28 lutego 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obradował Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W obradach wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Kuratoriów Oświaty, wyższego szkolnictwa wojskowego.

Na zakończenie obrad Zarząd Główny Związku przyjął uchwałę w sprawie:

  1. Uczczenia 95.rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy RP. Zaproponowano wystosowanie prośby do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Bronisława Komorowskiego o objecie Jubileuszu Patronatem Honorowym oraz przedstawienie prośby do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, Pana Tomasza Siemoniaka o przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.
  2. Organizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”, pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Ministra Stanisława Kozieja.
« z 12 »