ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na spotkaniu opłatkowym Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

W dniu 14 grudnia, płk rez. Józef Borecki i ppłk rez. Zbigniew Kotarski członkowie naszego Związku na zaproszenie Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i Sióstr Niepokalanek z Szymanowa uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. W spotkaniu udział wzięli delegaci Stowarzyszeń Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Wrocławia, Sochaczewa, Kozienic, Dowiedz się więcej…

Szwajcarska wizyta

W bieżącym roku na zaproszenie Polonii szwajcarskiej wraz z przyjaciółmi  pojechaliśmy do Zurychu, gdzie uczestniczyliśmy między innymi w  przygotowaniach do uroczystości rocznicowych związanych z rocznicą konstytucji 3 Maja. Uroczystości odbyły się przed domem w którym przebywał w roku 1914 nasz Marszałek Józef Piłsudski, gdzie organizował i rekrutował pierwszych legionistów. Wizyta Dowiedz się więcej…

III edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Legia Akademicka”

26.11.2019 r. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu przeprowadzili na Uniwersytecie Opolskim działania promocyjne dotyczące „Legii Akademickiej”. Przedstawiciel Wydziału rekrutacji wraz z żołnierzami 10 Brygady Logistycznej zorganizowali punkt promocyjno – informacyjny z pokazem sprzętu i wyposażenia. Szef wydziału rekrutacji wraz z koordynatorem programu „Legia akademicka” na Uniwersytecie Opolskim – dr. Dowiedz się więcej…