W bieżącym roku na zaproszenie Polonii szwajcarskiej wraz z przyjaciółmi  pojechaliśmy do Zurychu, gdzie uczestniczyliśmy między innymi w  przygotowaniach do uroczystości rocznicowych związanych z rocznicą konstytucji 3 Maja.

Uroczystości odbyły się przed domem w którym przebywał w roku 1914 nasz Marszałek Józef Piłsudski, gdzie organizował i rekrutował pierwszych legionistów.

Wizyta zainicjowała współpracę z ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z Towarzystwem Polskim „ZGODA” w Zurychu oraz z muzeum polskim Rapperswil.

Nawiązane kontakty  kontakty zaowocowały założeniem  nowego koła  naszego Związku
w Szwajcarii.

W kolejnych tygodniach po tej wizycie doszło do spotkania w Poznaniu w biurze naszego związku Pani Teresy Sikoń-Rataj, która w Zurychu reprezentuje nasze koło z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem. Strony omówił program współpracy na najbliższe miesiące.