W dniu 12 marca 2024 r. delegacja Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców oraz Prezydenta Miasta Legionowo z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

Konferencja odbyła się na terenie Muzeum Historycznego w Legionowie. Zebrani goście wysłuchali wystąpienia pana gen. bryg. w st. spocz. Zenona Poznańskiego nt. „Polska droga do NATO”. Wystąpili również płk dypl. Waldemar Samorański, który zaprezentował zebranym głęboką informację  dot. aktywności Polski w ramach NATO. Wystąpił również pan płk dypl. Zdzisław Przeszłowski Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /FSRiW SZ RP/, która jest dobrowolnym, demokratycznym i samorządnym związkiem równoprawnych stowarzyszeń o charakterze proobronnym, skupiających przede wszystkim związki i organizacje byłych żołnierzy WP.  FSRiW SZ RP bierze czynny udział w pracach organizacji konferencji , seminariów i zawodów w sportach obronnych, również w ramach NATO. Na zakończenie wystąpił pan Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, który podziękował prelegentom oraz organizatorom za przygotowanie i wysoki poziom spotkania.

Podsumowania Konferencji dokonał pan gen.dyw. rez. Piotr Czerwiński.
Po zakończeniu odbyło się spotkanie okolicznościowe połączone z poczęstunkiem oraz możliwością zwiedzenia Muzeum Historycznego.

 

J.B

 

Kategorie: Aktualności