WŁADZE Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wybrane przez Krajowy Zjazd Delegatów.

W dniu 08 października 2022 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego celem było m.in. powołanie Zarządu Krajowego, tj. nowych Władz Związku. Na Prezesa Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jednogłośnie został wybrany ppłk rez. mgr inż. Radosław Dowiedz się więcej…