W dniu 08 października 2022 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jego celem było m.in. powołanie Zarządu Krajowego, tj. nowych Władz Związku.
Na Prezesa Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jednogłośnie został wybrany ppłk rez. mgr inż. Radosław Pierz.
Wiceprezesi Zarządu Krajowego:
płk  w st. spocz. dr inż. Marek Moliński,
ppłk  w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak, 
kpt. w st. spocz. mgr Sławomir Łazor,
Maciej Myczka,
Sekretarz Zarządu Krajowego:
ppor. dr Andrzej Kurowski,
Skarbnik Zarządu Krajowego:
mgr Ryszard Truszkowski,
Pozostali członkowie Zarządu Krajowego
Andrzejewski Eugeniusz,
Andrzejewski Przemysław,
Borecki Józef,
Daleczko Władysław,
Kaczmarek Rozalia,
Kotarski Zbigniew,
Łoziński Artur,
Mencel Ernest,
Misiak Roman,
Ratajczak Roman,
Siebert Mariusz,
Taborski Jacek,
Wallas Tadeusz,
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
Światłowski Wiesław – Przewodniczący
Burczyk Paweł
Klim Jacek
Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Szwed Robert – Przewodniczący
Nochowicz Mirosław
Kuświk Mirosław