Szanowna Pani                                

Maria Jolanta Zagalak – Hofman

Stowarzyszenie Polskie ZGODA   

w Zurychu                                         

 

 

Szanowna Pani Prezes

 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją kieruję do Pani mój pierwszy kontaktowy list, który możemy uznać za moment rozpoczęcia oficjalnej współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego a Stowarzyszeniem Polskim ZGODA w Zurychu. W dniu 29.06.2019 r. w Pile na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Krajowego naszego Związku przy obecności prezesów kół z regionów Polski, Pan Jacek Klim przedstawił naszym kolegom propozycję współpracy jaka zrodziła się w czasie jego wizyty w Zurychu.

Na spotkaniu z Panią Teresą Rataj – Sikoń w Poznaniu dnia 6.06.2019 r. w siedzibie naszego Związku wyraziłem swoje poparcie dla współpracy naszych organizacji, które to działanie powinno wpłynąć na integracje środowiska polonijnego oraz zaowocować utworzeniem koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zurychu.

Z moim listem wstrzymałem się do dnia w/w posiedzenia zarządu w celu otrzymania od kolegów akceptacji naszych działań.

W związku z powyższym upoważniam Pana Jacka Klima do reprezentowania naszego Związku w sprawach organizacyjno-technicznych a w kwestiach wymagających decyzji prezesa jestem do Pani dyspozycji.

Pozdrawiam i liczę na aktywną współpracę z Panią Prezes.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes Zarządu Krajowego

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz