100 rocznica powstania Legionów Polskich

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla uczczenia 100 rocznicy powstania Legionów Polskich, zorganizował i przeprowadził Rajd Kolejowy, w którym udział wzięli uczniowie szkół licealnych o profilu wojskowym. Patronat Honorowy nad Rajdem, który jest praktycznym wyrazem szacunku dla historii oraz idei kształtowania i pogłębiania wśród młodego pokolenia Dowiedz się więcej…

Wystąpienie kmdr. dr. inż. Jana Puściana na V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”

Szanowni Państwo – uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”, mam zaszczyt zaprezentować Państwu organizację założoną przy osobistej akceptacji samego Marszałka Józefa Piłsudskiego – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski – noszący dziś jego imię. 28 października 1921r. powołano Centralny Związek Oficerów Rezerwy Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dowiedz się więcej…

Posiedzenie ZOR RP w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 października 2014 r. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, odbył posiedzenie, na którym dokonano oceny funkcjonowania wszystkich struktur organizacyjnych Związku oraz logistycznego zabezpieczenia realizacji zadań statutowych. Dowódca 31 BLT, płk dypl. pil. Jacek Pszczoła przedstawił uczestnikom obrad Dowiedz się więcej…

„Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego” w Bydgoszczy

Józef Piłsudski, to jeden z najwybitniejszych Polaków, zapominany w PRL, czyli okresie, kiedy to wręcz nie pisano i nie mówiono o Marszałku. Dzisiaj mówimy o Marszałku pełnym głosem, który całe swoje życie poświęcił Polsce, Jej odrodzeniu. Był wielką indywidualnością o olbrzymim autorytecie moralnym. Urodzony niedaleko Wilna w Zułowie. Wielbiony, szczególnie Dowiedz się więcej…

Okręg Mazowiecki ZOR RP na święcie 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP

Na zaproszenie dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP Pana gen. bryg. Stefana Mordacza, delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy sformowania brygady. Po mszy św., odbył się uroczysty apel na placu Kościuszki w Sochaczewie. W obchodach święta brygady, obecnością swą zaszczycił Szef Zarządu Dowiedz się więcej…