Józef Piłsudski, to jeden z najwybitniejszych Polaków, zapominany w PRL, czyli okresie, kiedy to wręcz nie pisano i nie mówiono o Marszałku. Dzisiaj mówimy o Marszałku pełnym głosem, który całe swoje życie poświęcił Polsce, Jej odrodzeniu. Był wielką indywidualnością o olbrzymim autorytecie moralnym. Urodzony niedaleko Wilna w Zułowie. Wielbiony, szczególnie przez kresowiaków, przez swoich żołnierzy legionistów, również przez Polaków, którzy zawdzięczali Mu odbudowanie niepodległej Najjaśniejszej.

W swoich podróżach po kraju 6 i 7 czerwca 1921 roku odwiedził Bydgoszcz. Nie wymazany z pamięci bydgoszczan, jest upamiętniany.

Po wielu staraniach aktywu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz miejscowych społeczników, 14 października 2010 roku dokonano uroczyście, w Klubie Osiedlowym Szwederowa „ARKA” przy ul. M. Konopnickiej 24a w Bydgoszczy, otwarcia „IZBY PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”. Wystawiono wiele dokumentów, fotografii, eksponatów ściśle związanych z Marszałkiem. Udostępnili swoje zbiory bydgoscy społecznicy i kolekcjonerzy, w tym szczególnie Eugeniusz Siemaszko. Wspomniany to harcerz, członek „Szarych Szeregów”, żołnierz AK, uczestnik akcji dywersyjnych, współtwórca konspiracyjnej Polskiej Organizacji Młodzieżowej AK, dziś aktywista wielu organizacji patriotycznych, były prezes koła ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również część swoich zbiorów do „IZBY…” przekazał Wilniuk, syn legionisty – Janusz Olszewski, mieszkaniec Bydgoszczy.

IZBA stała się miejscem spotkań kombatanckich, zebrań koła ZORRP, lekcji historii dla młodzieży szkół miasta, innych dziesiątek przedsięwzięć patriotyczno-obywatelskich różnych stowarzyszeń i organizacji. Uczestnicy tych form zajęć podkreślają, że zebrane w IZBIE pamiątki i dokumenty z pracy twórczej Marszałka dobrze służą kształtowaniu świadomości historycznej miejscowej społeczności, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków.

Serwis fotograficzny płk rez. Eugeniusza Michała Andrzejewskiego dobrze dokumentuje działalność tej IZBY PAMIĘCI.

« z 8 »