Pożegnanie por. Jerzego Cieślińskiego

(12.01.1925 – 17.10.2017) W Chotomowie 21 października 2017 roku odbyła się uroczystość pogrzebowa członka Związku Oficerów Rezerwy RP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego –Koło w Legionowie por. Jerzego Cieślińskiego ps. „Grubas”. W ostatniej drodze kol. por. Jerzego Cieslińskiego uczestniczyły: poczty sztandarowe WP, ZKRPiBWP, OSP, szkół. Oprócz rodziny i znajomych, Jerzego żegnała liczna Dowiedz się więcej…

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Na zaproszenie Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP, 7 października br. w Bydgoszczy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes okręgu płk E. Michał Andrzejewski i wiceprezes ZG ppłk dr Leszek Bujak, po powitaniu zebranych, członkowie zarządu głównego wraz z zaproszonymi osobami /w imieniu Prezydenta miasta Dowiedz się więcej…