Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla uczczenia 100 rocznicy powstania Legionów Polskich, zorganizował i przeprowadził Rajd Kolejowy, w którym udział wzięli uczniowie szkół licealnych o profilu wojskowym. Patronat Honorowy nad Rajdem, który jest praktycznym wyrazem szacunku dla historii oraz idei kształtowania i pogłębiania wśród młodego pokolenia postaw patriotyczno-obronnych z najwyższym uszanowaniem tradycji orężnych naszego narodu, objął Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Trasa Rajdu obejmowała: Kraków — Kielce — Lublin — Warszawę. W dniu 22.10.2014 r. uczestników Rajdu gościł Szef WSzW w Lublinie płk dypl. Piotr CHUDZIK. Wśród honorowych gości byli m.in.: Dyrektor Departamentu Kadr MON Andrzej WASILEWSKI, Prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk w st. spocz. Stanisław TOMASZKIEWICZ oraz komandor Rajdu ppłk rez. dr Remigiusz WIŚNIEWSKI.

Rzecznik prasowy WSzW

ppłk dr Zbigniew TARKA

« z 5 »
Kategorie: Aktualności