26.11.2019 r. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu przeprowadzili na Uniwersytecie Opolskim działania promocyjne dotyczące „Legii Akademickiej”.
Przedstawiciel Wydziału rekrutacji wraz z żołnierzami 10 Brygady Logistycznej zorganizowali punkt promocyjno – informacyjny z pokazem sprzętu i wyposażenia. Szef wydziału rekrutacji wraz z koordynatorem programu „Legia akademicka” na Uniwersytecie Opolskim – dr. Jackiem Taborskim przeprowadzili spotkanie informacyjne dla studentów.
III edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Legii Akademickiej” skierowana jest do studentów uczelni wyższych, którzy w trakcie studiów chcą odbyć ochotniczą służbę wojskową. Do programu mogą przystąpić studenci pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych i zaocznych. Szkolenie mogą odbyć kobiety jak i mężczyźni, osoby odważne, chcące przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W trakcie szkolenia można zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej – kto wie, być może również w mundurze wojskowym.