W dniu 14 grudnia, płk rez. Józef Borecki i ppłk rez. Zbigniew Kotarski członkowie naszego Związku na zaproszenie Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i Sióstr Niepokalanek z Szymanowa uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Rodziny
14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. W spotkaniu udział wzięli delegaci Stowarzyszeń Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Wrocławia, Sochaczewa, Kozienic, zaproszeni goście oraz poczet sztandarowy 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego wraz z grupą oficerów podoficerów. Po złożonym meldunku wojskowego przed Szymanowskim klasztorem, który odebrała Matka Wawrzyna odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie Siostry podjęły przybyłych gości kolacją wigilijną rozpoczętą życzeniami Matki Przełożonej , prezesa Rodziny
14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i  dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich  pana ppłk dr Piotra Balona. Uczestnikom spotkania na długo pozostanie w pamięci, jego bardzo uroczysty przebieg i panująca przyjazna atmosfera.

                                                                                                                      J.B

 

Kategorie: Aktualności