22 stycznia 2015 r. w obecności Wiceminister Obrony Narodowej odbyło się przekazanie obowiązków Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Obowiązki przekazał kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, komandorowi prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Szubrychtowi.

W uroczystości brali udział Prezes Okręgu Pomorskiego ZOR RP wraz z Sekretarzem.

Prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz dziękuje za współpracę z Okręgiem Pomorskim Związku Panu Admirałowi Czesławowi Dyrczowi i jednocześnie serdecznie gratuluje wyznaczenia na funkcję Rektora Panu Komandorowi Tomaszowi Szubrychtowi.